Foodie incontestable però no d'aquests que se les gasten de llepafils sinó dels entusiàstics de debò. Pensa que cal apercebre's que el menjar i el beure són els plaers més constants als quals tenim accés. És creador d'espais virtuals els caps de setmana.